Laatujärjestelmä ISO9001 ja Konepaja Stamac

Laatujärjestelmä ISO 9001 on yksi maailman laajuisesti tunnetuimpia laadunhallintastandardeja. Sen keskeisiä tavoitteita on yritysten liiketoiminnan jatkuva kehittäminen, toimintaympäristön toimivuus ja asiakastyytyväisyyden lisääminen. Konepaja Stamacilla toimintatapaa kehitettiin 5S menetelmän avulla ja saimme ISO9001 sertifikaatin vuonna 2013. Asetetut tavoitteet täytetään hyvin koulutetun ja motivoituneen henkilöstön kanssa, joilla on käytössään asianmukaiset ja tehokkaat koneet, työkalut ja työympäristö. ISO9001 sertifikaatti on aina myös osoitus siitä, että yrityksemme kehittää omaa toimintaansa jatkuvasti ja järjestelmällisesti standardien mukaisesti.

ISO 9001 -sertifiointi kestävään liiketoimintaan

Laatujärjestelmä ISO9001 toimien myötä työn tuottavuus ja tehokkuus ovat parantuneet huomattavasti Konepaja Stamacilla. Sertifiointi auttaa meitä virheiden vähentämisessä ja näin saadaan säästöjä kustannuksiin ja sitä kautta edut siirrettyä edelleen asiakkaille.

Keskeisiä kestävän liiketoiminnan asioita ovat mm:
– luotettavauus
– asiakastyytyväisyys
– liiketoiminnan jatkuva kehittäminen ja parantaminen

Tutustu toimialoihin, joille olemme tuottaneet alihankintana tuotteita.  Lue lisää töistämme.

ISO9001 sertifikaatti

Sertifikaatti takaa asiakkaille, että pystymme täyttämään asiakkaiden vaatimukset ja odotukset. Samalla asiakkaiden luottamus ja tyytyväisyys yritystämme ja toimittamiamme tuotteita kohtaa on parantunut. Kilpailukykymme on myös parantunut huomattavasti, koska asiakkaamme vaativat konepajaltamme johtamis- ja laatujärjestelmän sertifiointia. Tutustu yritykseemme ja tule mukaan Konepaja Stamacin tyytyväisten asiakkaiden joukkoon.
Lue lisää laatujärjestelmästä.

Ympäristöpolitiikka,
ISO 14001-sertifikaatti

Sitoudumme kuormittamaan ympäristöä mahdollisimman vähän, sekä noudattamaan ympäristönsuojelua koskevia lakeja, asetuksia ja ohjeita. Käytämme raaka-aineita ja työkaluja mahdollisimman tehokkaasti, pitäen mielessä ympäristöystävällisyyden, työturvallisuuden ja taloudellisuuden.

Tarjoamme asiakkaidemme käyttöön oman ympäristöosaamisemme ja autamme asiakkaitamme parantamaan omaa ympäristötehokkuuttaan neuvomalla esimerkiksi tuotteen valmistuksen ja elinkaaren näkökulmasta.

 

Vastaavasti tiedustelemme omilta toimittajiltamme, voisivatko he jollain tavalla parantaa meidän omaa ympäristötehokkuuttamme. Tavoitteet täytetään hyvin koulutetun ja motivoituneen henkilöstön kanssa, joilla on käytössään asianmukaiset ja tehokkaat koneet, työkalut ja työympäristö.

Tiedostamme virheellisistä tuotteista aiheutuvat ympäristövaikutukset ja pyrimme minimoimaan aiheutuneet vaikutukset myös jatkokäsittelyssä.

Sitoudumme kehittämään toimintaamme jatkuvasti investoimalla uusimpaan teknologiaan ja kouluttamalla henkilöstöämme kasvavien vaatimusten mukaisesti. Kiinnitämme tuotannossamme huomiota syntyvän ongelmajätteen määrään ja minimoimme tai poistamme sen kokonaan, mikäli mahdollista. 

Pyrimme minimoimaan, ehkäisemaan sekä varautumaan toiminnastamme mahdollisesti aiheutuviin ympäristöriskeihin ja riskin toteutuessa viestimme sidosryhmille selkeästi ja välittömästi.

Konepaja Stamac Oy

Mestarintie 5
60100 SEINÄJOKI
Puh. +358 20 766 9300
info(at)konepajastamac.fi
www.konepajastamac.fi